מתחב"דים - פרויקט בינלאומי שמאחד בתי חב"ד בכל העולם

Beit Chabad Limassol

Rav Yair Baitz

אין לנו מידע על הסעודות או בית חב"ד הזה לא דורש הרשמה מראש